Hurra - SIS fyller 100!

Trepunktsbältet, pinkoder, ja till och med färgen på svenska flaggan – i år firar vi att standarder har förbättrat samhället och stärkt svensk konkurrenskraft i ett helt sekel. Det största ligger ändå framför oss, för standardisering spelar en viktig roll i det hållbara samhället.
1922-2022
SIS100_Guld_390x392
vd_bild_cirkel_m

"Standarder kan bidra till att lösa de globala utmaningarna"

Läs vår vd:s syn på framtiden

Välkommen till Cirkulär Framtid!

En kostnadsfri eventserie med tre fristående avsnitt där du får lära dig mer om den cirkulära framtiden.

CF_An2

Se 100-årsfilmen!

Trepunktsbältet, pinkoder, ja till och med färgen på svenska flaggan – i år firar vi att standarder har förbättrat samhället och stärkt svensk konkurrenskraft i ett helt sekel. Det största ligger ändå framför oss, för standardisering spelar en viktig roll i det hållbara samhället.

Firandet av ett sekels framgångsrik standardisering kräver flera tårtor. På den här sidan samlar vi allt kopplat till SIS jubileum.

JANUARI


PostNord lanserar frimärken om standardisering

APRIL


Lansering av SIS Jubileumsmagasin

MAJ

Jubileumspräglat fullmäktigemöte

OKTOBER


World Standards Day,
13-14 oktober digital eventserie inom Cirkulär framtid

SIS är en del av ISO och CEN, utsedda av regeringen att representera Sverige i det nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder.

1514


reviderade och nya standarder på ett år

7:a


i världen att leda flest ISO-sekretariat

4900

experter deltar i standardisering

1059


organisationer är medlemmar i SIS

magasin_collage

Jubileumsmagasinet beskriver resan

I standardiseringens barndom handlade det främst om att hitta lösningar för att effektivisera industrin. I dag finns behoven lika ofta inom tjänstesektorn eller det digitala området.

Med hjälp av Centrum för Näringslivshistoria har SIS producerat en 100-årsskrift, i magasinsformat, med många illustrationer, som beskriver vår resa och djupdyker i ett tiotal särskilt viktiga standarder. Berättelsen om SIS, visar det sig, är också en berättelse om Sverige. För vår utveckling till ett av världens rikaste länder har gått hand i hand med standardiseringens roll i samhället.

Beställ ditt fysiska exemplar här >>

Intresserad av en digital version? Använd formuläret nedan så skickar vi dig ett exemplar via e-post.

rise_r_citat

"Standarder är den stabila plattform som ger frihet åt alla att tillsammans – var och en i sin roll, på sin plats, på sitt sätt bidra till att möta mänsklighetens globala utmaningar"

Raul Carlsson, teknologie doktor, senior forskare inom enheten Certifieringsutveckling, Rise

Uppmärksammat jubileum

Skickar du snigelpost? Visste du att även kuvertet har en standard?

”Standarder påverkar allt vi gör”, säger Gustaf Öhrnell Hjalmars, konstnären som illustrerat hundra år av standardisering på sex nya frimärken.

Läs mer om PostNords frimärken

Arvet viktigt när SIS blickar framåt

Ta vara på traditionen och det industriella arvet. Men blicka samtidigt framåt, och utåt. Det är perspektivet för Annika Andreasen, vd för SIS. ”Standarder kan bidra till att lösa de globala utmaningarna,” säger hon.

TEXT: PER-OLA KNUTAS | FOTO: PERNILLA PETTERSSON

Från sitt kontorsfönster på SIS huvudkontor i den framväxande nya stadsdelen Hagastaden, som knyter ihop Stockholm och Solna, har Annika Andreasen utsikt över något som kan bli en viktig del av Sveriges framtid: life science-centret runt Karolinska Institutet och nya Karolinska sjukhuset. Att ha ett framtidsperspektiv är centralt för SIS vd men hon har också blicken riktad utåt. Hon betonar starkt det internationella inom standardisering och SIS roll på området.

– Jag känner mig stolt över Sveriges starka position inom internationellt standardiseringsarbete. Vi är i dag nummer sju i världen inom ISO om man tittar på hur mycket standardiseringsarbete vi driver. Det är bara USA, Kina, Japan, Frankrike, Tyskland och Storbritannien som är större än oss.

– Det betyder att Sverige sätter agendan och driver internationell standardutveckling inom många områden. Och det är i sin tur bra för Sverige och svensk ekonomi och näringsliv, tillägger hon.

Annika Andreasen har arbetat på SIS sedan 2017 och varit organisationens vd sedan 2019. Hon beskriver SIS som en arbetsplats med en enorm bredd, med medarbetare som drivs av att skapa samhällsnytta.

– Det är fantastiskt att jobba här. SIS är en organisation som hela tiden strävar efter att koppla ihop kunskap inom olika områden så att det uppstår korsbefruktning. Vi har allt från sjuksköterskor till ingenjörer och advokater bland de anställda.

Själv är hon mjukvaruingenjör i grunden och har arbetat på ett par av Sveriges största industri- och exportföretag, Saab och Ericsson. Redan där såg hon nyttan med standarder.

– Ett företag som Ericsson är ju byggt på standarder. Där såg jag kraften i att jobba med standarder, att få möjligheten att ligga i framkant och förstå vart tekniken är på väg.

Hon är övertygad om att standarder också har en viktig roll att spela när det gäller samhällets allra största utmaningar och förändringar, som klimatkrisen, digitaliseringen och ett drägligt liv för alla på planeten.

– Vad är en standard, jo lösningen på ett problem. Och genom att skriva en standard kan vi sprida lösningen på problemet. Kraften med standarder är att vi i dag verkar i ett globalt sammanhang och har möjlighet att sprida de goda lösningarna till hela världen.

Annika Andreasen tror därför att standarder kommer att få ännu större betydelse i framtiden – de kan bidra till att lösa de globala problemen.

– Vi vill verkligen lyfta standarder som ett verktyg att lösa klimatkrisen och bidra till att nå FN:s globala mål, SDG:erna. Jag är mycket glad att SIS har en roll i det nya Rådet för innovativ och klimatfokuserad standardisering som Kommerskollegium driver på uppdrag av regeringen.

I rådet möts myndigheter och standardiseringsorgan för att tillsammans driva och sätta fokus på standardisering för att lösa klimatutmaningen.

När SIS firar 100 år 2022 använder ni formuleringen ”100 år av globala lösningar – för en hållbar framtid". Vad betyder den formuleringen för dig?

– Att vi i Sverige har ett oerhört starkt arv med 100 år av lösningar på problem. Det vi har åstadkommit med standarder är fantastiskt. Men vi vill också ta standarder in i framtiden – de är inte ”klara” utan måste utvecklas i takt med tiden. Gör vi det har standarder en enorm potential framåt, till exempel i att just möta klimatutmaningarna och att skapa en hållbar värld.

SIS har under 2021 antagit en ny strategi med sikte på 2030. Kan du berätta kort om den?

– En av de viktigaste delarna är vår nya vision: att vara en samlande kraft för ett hållbart, innovativt och konkurrenskraftigt Sverige. Den visionen betyder att vi vill vara kraften som samlar svenska intressen och tar tillvara dem i ett globalt perspektiv.

Kan du nämna några konkreta frågor som SIS arbetar med just nu, internationellt och i Sverige?

– På Europanivå jobbar vi för att systemet med harmoniserade standarder ska fungera bättre. Genom det europeiska standardiseringsorganet CEN är vi också med och gör Sveriges röst hörd i arbetet med EU:s nya industristrategi. Vi har också arbetat mycket med frågor som berör Brexit.

– Här är den globala dimensionen viktig. Vi är beroende av fungerande samarbete och handel. Standardiseringen är ett effektivt verktyg för internationellt samarbete och kan fungera som en länk mellan det europeiska samarbetet och det globala.

– En annan aktuell fråga internationellt, men även här i Sverige, är att vi nu står inför en systemtransformation där vi går från att leverera standarder som PDF:er till att övergå till maskinläsbara format som ska kunna integreras lättare i våra användares system.

Texten var publicerad i SIS Perspektiv 4/2021

 

vd_bild_text

100 tack för att ni ville komma och fira med oss! 

facebookTwitterLinkedIn