STANDARDISERINGSPRISET 2023

Den 13 oktober blev Hammerglass AB den första vinnaren av Standardiseringspriset

Standarder spelar en avgörande roll för möjligheten att driva innovation, främja rättvis konkurrens och lösa globala utmaningar. Med ett guldkantat pris vill vi hylla nytänkande initiativ och inspirera fler till att bana väg för reell samhällsnytta med stöd av standardisering. 

logo-std-prize
pil

Vinnare: Hammerglass AB

vinnare-Hammerglassab

Juryns motivering löd: 

"I en tid när arbetsplatsolyckorna de facto ökar, kan Hammerglass produkt skydda några av de yrkesgrupper som löper allra störst risk att skadas i sin arbetsmiljö. Genom sitt engagemang i standardiseringen driver de frågan om en internationell standard för säkerhetsglas i entreprenadmaskiner. När förslaget är publicerat, kan tillverkarna CE-märka sina maskiner med certifierade rutor och därigenom erbjuda säkrare helhetslösningar som räddar liv. Samtidigt öppnas dörren till en enorm och växande marknad."

De tre finalisterna

Noaq Flood Protection AB

Noaq Flood Protections innovation – som hindrar vatten från att svämma över med hjälp av vattnets egen tyngd – underlättar hanteringen av en allvarlig konsekvens av klimatförändringar. Med stor entusiasm har Noaq Flood Protection i Hudiksvall gett sig in i en standardlös terräng, för att enträget reda ut de  begrepp som omgärdar mobila skyddsvallar. Resultatet; en standard som bland annat bekräftar samhällets behov, möjliggör enhetliga bruksanvisningar och underlättar framtida upphandlingar. En ny innovativ infrastruktur som gynnar det egna företaget samt den nya, växande bransch som utmanar den etablerade sandsäcken.

Hammerglass AB

I en tid när arbetsplatsolyckorna de facto ökar, kan Hammerglass produkt – som är 300 gånger starkare än glas men bara hälften så tungt – bidra till att vända den dystra trenden genom att skydda några av de yrkesgrupper som löper allra störst risk att skadas i sin arbetsmiljö. Genom sitt engagemang i standardiseringen har Hammerglass i Förslöv drivit frågan om varför det saknas en internationell standard för säkerhetsglas i entreprenadmaskiner. När det presenterade förslaget är publicerat, kan tillverkarna CE-märka sina maskiner med certifierade rutor och därigenom erbjuda säkrare helhetslösningar som räddar liv. Samtidigt öppnas dörren till en enorm och växande marknad.

Sveriges Konsumenter

En stark röst för alla Sveriges konsumenter som verkar för kvalitet, säkerhet och hållbarhet genom att aktivt delta i flera kommittéer – inom allt från barnartiklar, skor och livsmedel till förpackningar, estetiska ingrepp och hållbara städer. Sveriges Konsumenter är också starkt engagerade i att få med fler deltagare som beaktar konsumenternas/brukarnas behov. Att få in deras perspektiv redan vid utformningen av en standard gynnar alla parter. Ändamålsenliga produkter har längre livslängd och bidrar på så sätt till en mindre miljöpåverkan och ökad hållbarhet.

31

AUGUSTI

Senaste dag att nominera din kandidat

stjärna

3

OKTOBER

Tre verksamheter går till final

stjärna

13

OKTOBER

Vinnaren koras med pompa och ståt

STANDARDISERINGSPRISETS JURY 2023

SIS vd samt experter och namnkunniga från näringslivet och akademin bedömer bidragen samt utser de tre finalisterna. Den slutliga vinnaren tillkännages i samband med firandet av World Standards Day på SIS i Stockholm. Förutom äran erhåller vinnaren 25.000 kronor att skänka till valfritt välgörande ändamål. 

SISvd_fotograf_Peter_Knutson-1

Annika Andreasen
vd SIS

juryn4-1

Jan Larsson
vd Business Sweden

juryn2

Mattias Lindahl
professor
Linköpings
universitet

juryn5-1

Susanne Nellemann Ek
vd BIM Alliance

juryn3

Pia Sandvik
vd Teknikföretagen

KRITERIER

I sin bedömning värderar juryn nya kreativa sätt att stärka svensk konkurrenskraft och bidra till samhällsnytta genom standardisering. 

FESTLIG PRISUTDELNING 13 OKTOBER

Den slutliga vinnaren korades i samband med firandet av World Standards Day, som i år ägde rum fredagen den 13 oktober på SIS i Stockholm. Samtidigt delades det ut ytterligare tre ärofyllda utmärkelser, nämligen Årets ordförande, Årets kommitté och Årets convenor.

årets-bild
WORLD STANDARDS DAY

I oktober manifesterar vi standardiseringens vision om en bättre, hållbar och mer rättvis värld. Standarder erbjuder lösningar som världen kan enas kring. Använd dem och bli själv en del av lösningen! 

I 100 år har SIS skapat förutsättningar för Sveriges industriella utveckling. Just nu pågår många projekt som syftar till att lösa framtida utmaningar, såsom fossilfritt stål, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi – bara för att nämna några. 

Så gör som 5000 andra och gå med i SIS standardisering. Det stärker dina kunskaper, utökar nätverket och ger möjlighet att bevaka dina intressen. Klicka här för att veta mer om SIS nationella och internationella arbete.

wsd
KONTAKT

Frågor:
Heléne Jansdotter Lindholm
Projektledare SIS
helene.jansdotter.lindholm@sis.se

Presskontakt:
Anne Rådestad
Pressansvarig SIS
anne.radestad@sis.se

facebookInstagramLinkedIn