Tyck till om standarden

Tack för att du delar med dig av dina åstikter kring denna standard

Informationen från enkäten kontrolleras periodvis samt samlas in över en lång tid och tas med vid revision eller uppdatering av dokumentet.

Om du vill ha direkt återkoppling, vänligen kontakta SIS projektledare. Kontaktuppgifter finns på ansvarig kommittés websida på sis.se.