Tyck till om standarden

Tack för att du delar med dig av dina åsikter kring SS-EN ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015).

Informationen från enkäten kontrolleras periodvis samt samlas in över en lång tid och tas med vid revision eller uppdatering av dokumentet.

Om du vill ha direkt återkoppling, vänligen kontakta SIS projektledare. Kontaktuppgifter finns på ansvarig kommittés websida på sis.se.